Wedstrijdinfo en terreinreglementen RV de Molenhorst :

1.    Hoewel we allemaal hondenliefhebbers zijn is het absoluut niet toegestaan uw eigen hond(en) mee te brengen op het terrein i.v.m. de veiligheid van  de deelnemers.
       Om frustratie voor uw hond en uzelf te voorkomen, neem ze dus ook NIET mee!

2.    Losrijden en proeven op all-weather bodems. Vanaf klasse Z1 in 20x60m.

3.    Alle klassen kunnen 2 proeven rijden. Ook ZZ-licht!

4.    Indien u uw paard vooraf wilt longeren dan dient u daarvoor gebruik te maken van de aanwezige longeercirkel.

5.    Aanmelden kan uitsluitend via onze vernieuwde website www.rvdemolenhorst.com/wedstrijden. U ontvangt een mail ter bevestiging van uw inschrijving.
       LET OP ! De inschrijving is pas definitief wanneer het inschrijfgeld uiterlijk 1 week voor aanvang van de wedstrijd op de rekening is ontvangen!
       Wanneer dit niet het geval is dan kunnen we u niet op de definitieve startlijst plaatsen!

6.    Inschrijfgeld van € 12,50 per proef dient te worden overgemaakt op rekening NL64RABO0149234082
       t.n.v. Rijvereniging De Molenhorst te Someren-Heide onder vermelding van uw naam, naam paard, klasse EN DATUM WEDSTRIJD!!
       Vergeet vooral de datum niet te vermelden aangezien we meerdere wedstrijden organiseren dit zomerseizoen!
       Bij afmelding na sluitingsdatum van inschrijven blijft u ten alle tijden het inschrijfgeld verschuldigd aan RV de Molenhorst.

7.    Gelieve u z.s.m. aan te melden bij de ringmeester na aankomst op het wedstrijdterrein, zodat we weten of er nog uitvallers zijn of mensen niet zijn komen opdagen.
       De organisatie behoudt zich het recht voor om het programma te vervroegen wanneer er uitvallers zijn.
       De aangegeven starttijden per klasse blijft wel zoals aangegeven in de startlijst.
       Zorg dus ten alle tijden dat u op tijd aanwezig bent en vraag de ringmeester naar eventuele wijzigingen in het programma.

8.    De uitslagen van de wedstrijden B t/m ZZL worden uitsluitend op de wedstrijddag bekend gemaakt ca. 30 min na het eindigen van de klasse.
       Deze zullen niet gepubliceerd worden op startlijsten of op onze site. Dus wilt u uw plaatsing weten zorg dan dat u bij de prijsuitreiking aanwezig bent!
       Indien u zelf niet aanwezig bent bij de prijsuitreiking vervalt het recht op de prijs. Wij sturen geen prijzen of protocollen na.
       Protocollen worden niet vroegtijdig mee naar huis gegeven en inzage van de protocollen voor de prijsuitreiking is ook niet toegestaan.
       Voor de oefenwedstrijden geldt geen prijsuitreiking.

9.    Het terrein zal voorzien zijn van bewegwijzering t.a.v. parkeren, secretariaat, losrijden e.d.

10.   Roken in en om de stallen is strikt verboden !!! Hier zal streng toezicht op gehouden worden. Gelieve uw peuken in de daarvoor bestemde asbakken te deponeren.

11.   Het verzoek om ook uw afval en paardenmest netjes op te ruimen in de daarvoor bestemde kruiwagens. Wij zullen zorgen voor het geschikte materiaal.

12.   Kortom : Houd het terrein samen met onze hulp netjes en schoon, zoals u thuis of op uw stal/manege ook zou doen!